ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน


หมวดหมู่เว็บบอร์ด
12 กระทู้
22 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 กันยายน 2560 10:03:50 11 0
ม.ธรรมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 กันยายน 2560 16:39:18 18 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 กันยายน 2560 14:19:55 26 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:44:23 37 0
ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2560 รวม 72 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:41:20 39 0
เอกสารอบรมพัสดุ เมื่อวันที่ 22 สค 60 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 11:37:27 83 0
ม.เทคโนโลยีมหานครฝากข่าวประชาสัมพันธ์หลักสุตรอบรมประจำปี 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 สิงหาคม 2560 10:19:53 48 0
ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 สิงหาคม 2560 10:16:35 54 0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 สิงหาคม 2560 09:26:56 105 0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 สิงหาคม 2560 09:24:01 102 0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 สิงหาคม 2560 10:48:22 251 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
31 กรกฎาคม 2560 14:06:24 75 0
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
31 กรกฎาคม 2560 14:03:50 155 0
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัคร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 กรกฎาคม 2560 15:09:39 90 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 กรกฎาคม 2560 09:57:38 175 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 มิถุนายน 2560 15:47:10 97 0
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 15:02:34 108 0
สถาบันพระปกเกล้าแจ้งว่าจะจัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 14:02:41 107 0
กระทรวงยุติธรรมจะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 14:01:44 259 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 มิถุนายน 2560 16:13:36 145 0
1 2 3 4 5