ติดต่อเว็บมาสเตอร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003-4 โทร มท. 31729
อีเมล์ prachinburi@moi.go.th