หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝน
PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝน
อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎PEA PROVCIALEITY.AUTHORITY ปลอดภัย נ ใช้ไฟฟ้าหน้าฝน ฝน ฟ้า หลีกเลี่ยงการ เปิด-ปิด เปิด สวิตซ์ หรือเสียบปลิ๊กไฟ ขณะร่างกายเปียกชื้น เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง หากเป็นไปได้ไม่ควร ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ และสายไฟต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ และสังเกตความผิดปกติ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากพบการชำรุด ให้รีบซ่อมแชมโดยทันที โดยเฉพาะอุปกรณีไฟฟ้า ที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรติดตั้งสายดิน เมื่อไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายดินจะช่วยป้องกัน ไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด ฟฟ้าดูด สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย หลังใช้งานทุกครั้ง อย่าลืมปิดสวิตซ์และ กอดปล๊กไฟออก www.pea.co.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEAchannelThailand‎"‎
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อถึงฤดูฝนของทุกปี มักมีลมกรรโชกแรง เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัย มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้
● เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เมื่อจะนำไปใช้งานควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
● เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะความต้านทานของผิวหนังที่เปียกชื้นจะลดลงมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
● ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย
● ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
● ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้เอง เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
● หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรรีบแจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 08:56:43 โดย ArmyS
อ่าน 6 ตอบ 0 125.26.1.26