หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » 3 ช่องทางกระจายวัคซีน รับมือโควิด-19
3 ช่องทางกระจายวัคซีน รับมือโควิด-19
รัฐบาลประชาสัมพันธ์ช่องทางการกระจายฉีดวัคซีน ใน ๓ ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้
1) ระบบหมอพร้อม ประกอบด้วย LINE และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรคลงทะเบียนแล้ว และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุต่ำกว่า 60 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคมนี้ ข้อดีคือ ทุกคนสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ได้เอง
2) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ หรือ On-site Registration ช่องทางนี้ปรับจากการเรียกว่า วอร์คอิน (Walk in) โดยจุดบริการจะมีระบบรองรับและแจ้งประชาชนเมื่อเดินทางไปลงทะเบียนว่า มีวัคซีน สนับสนุนเพียงพอ ณ จุดบริการในวันนั้นหรือไม่ หากพร้อมฉีดแต่วัคซีนไม่พอในวันนั้นก็สามารถลงทะเบียน เพื่อนัดฉีดในวันอื่นได้ ซึ่งช่องทางนี้เป็นการบริการเพิ่มเติมจากลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
3) การจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ เน้นจัดสรรวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มี ความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ ผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์สาธารณะ พนักงานรถไฟและรถไฟฟ้า พนักงานโรงแรม คณะทูต นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ คนพิการ ฯลฯ สำหรับช่องทางที่ 3 ประชาชนสามารถติดต่อนัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. ได้โดยตรง หรือหากเป็นกลุ่มบุคคลหรือสมาคมที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไป
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 11:08:45 โดย Ppcynn
อ่าน 6 ตอบ 0 118.172.214.30