หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล
.
จากกระแสข่าวมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาใน รพ. เอกชน แล้วต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก ค่ายา ฯลฯ ขอยืนยันนะครับว่า “ไม่เป็นความจริง” เพราะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุก รพ. ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการรักษาฟรี ยกเว้นผู้ป่วยหรือญาติขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
.
ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา
.
นอกจากนี้ หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
จึงขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาจาก รพ. เอกชน ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพบการเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1426 หรือ สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 10:16:58 โดย TitanS
อ่าน 21 ตอบ 0 125.26.195.238