หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » อนุมัติ 20,000 ล้าน เป็นสินเชื่อสู้ COVID-19
อนุมัติ 20,000 ล้าน เป็นสินเชื่อสู้ COVID-19
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมาก ทำให้ขาดรายได้ คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่อง ในการดำรงชีวิตชั่วคราว
        สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓ ปีผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 09:54:57 โดย TitanS
อ่าน 20 ตอบ 0 125.26.195.238