หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » มท. ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง 31 ส.ค.
มท. ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง 31 ส.ค.
              ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกท้องที่จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น 
              เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วย ยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน
              เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ประจำตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากเดิมภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 10:37:17 โดย ArmyS
อ่าน 13 ตอบ 0 125.25.76.253