หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » ช่วยลูกหนี้ กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ
ช่วยลูกหนี้ กยศ. ยกเลิกค้ำประกันกู้เงิน ชะลอฟ้องผิดนัดชำระ
มีข่าวดีมาบอกสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่วางแผนจะกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสำคัญ ด้วยการยกเลิกผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการกู้ยืมใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมรายเดิม ประกอบด้วย
1. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี จากเดิม 1% ต่อปี เฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564
2. ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
- ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
- ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
- ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว
- ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
3. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564
4. งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 020164888
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 10:17:12 โดย ArmyS
อ่าน 18 ตอบ 0 125.25.76.253