หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » ยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่วงด่วน
ยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่วงด่วน
นายกรัฐมนตรีได้หารือกับทีมที่ปรึกษา เกี่ยวกับการยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญ เร่งด่วนสูงสุด โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง โดยมีเป้าหมาย 10 - 15 ล้านโดส ต่อเดือน จากวัคซีนที่มีความหลากหลายในปัจจุบันโดยรัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
2. มีโครงสร้างที่จัดกลุ่ม แบ่งงาน ผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน โดยต้องให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ผลักดันแนวหน้าในการฉีดวัคซีนให้เป็นเชิงรุก 
 3. จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์ประชุมฯ ศูนย์กีฬา โรงแรม โรงพยายบาลเอกชน เพื่อลดภารกิจของโรงพยาบาลหลัก และสาธารณสุข ที่ต้องรองรับ ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก โดยศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะดึงการมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนทางเลือกในกลุ่มที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากของภาครัฐ 
 4. ตั้งเป้าหมายการฉีดให้ได้ 300,000 โดสต่อวัน หรือมากกว่า และเป้าหมายฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้หรือเร็วกว่า 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้มีการปรับปรุงการคัดกรอง และระบบการเข้ารับการ รักษาพยาบาลให้มีช่องทาง และการขนส่งเคลื่อนย้าย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564 11:04:21 โดย ople
อ่าน 11 ตอบ 0 125.27.128.79