หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » เริ่มแล้ว ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน
เริ่มแล้ว ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน

เริ่มแล้ว! ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะทุกประเภทได้ล่วงหน้าถึง 6 เดือน จากเดิม 3 เดือน พร้อมขยายอายุผลการอบรม e-Learning เป็น 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการทำใบขับขี่ได้มากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือขับขี่มากขึ้น ส่งผลให้ สนง.ขนส่ง อาจไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการต่ออายุใบขับขี่ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลาในการมาติดต่อกับสำนักงานขนส่ง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย
เมื่อ 26 เมษายน 2564 11:02:45 โดย Ppcynn
อ่าน 23 ตอบ 0 101.109.47.195