หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » กฟภ. แนะ! วิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
กฟภ. แนะ! วิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้
- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์ ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ - กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตซ์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตซ์ตัด กระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ชั้นล่างให้ เพื่อความปลอดภัย
- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2-3 เมตร เพื่อความ ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
- หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย
- ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ สายไฟฟ้า
การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 14:46:51 โดย Ppcynn
อ่าน 35 ตอบ 0 125.27.33.174