หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

หมั่นล้างมือบ่อยๆ

เราควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอกอฮอล์ถึงแม้ว่ามือเราจะไม่มีคราบสกปรก

เหตุผล การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่อยู่บนมือเราได้

ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยที่ดี

ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จามด้วยกระดาษเช็ดหน้า หรือจามใส่ข้อพับต้นแขนด้านใน ทิ้งกระดาษเช็ดหน้าที่ใช้งานแล้วลงในถังขยะที่มีฝาปิดทันที ตามด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์

เหตุผล การปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จามจะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเชื้อไวรัส แต่หากเราใช้มือเปล่าปิดปากและจมูกขณะไอ จาม มือของเราอาจปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วเมื่อเราไปสัมผัสกับผู้อื่นหรือสิ่งของ สิ่งของและผู้อื่นอาจได้รับเชื้อโรคจากเราได้ จึงควรรีบล้างมือให้สะอาดทันที

การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ

ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรหรือ 3 ฟุต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่ไอ จามและมีไข้

เหตุผล หากเราไปเข้าใกล้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เวลาผู้ป่วยไอหรือจามเชื้อไวรัสก็จะปนออกมากับละอองฝอยของน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย ซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้กับผู้ป่วยมากเกินไปเราก็อาจจะหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปนอยู่ในนั้นเข้าไปได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก

เหตุผล มือของเราอาจไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ หากมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนั้นมาสัมผัสกับดวงตา จมูกหรือปากของเราเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่ตัวเราได้

หากมีไข้ ไอและหายใจไม่สะดวกควรรีบไปพบแพทย์

แจ้งให้บุคลากรสาธารณสุขทราบหากท่านเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและมีอาการป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ

เหตุผล เมื่อมีไข้ ไอและหายใจไม่สะดวกเราควรรีบไปพบแพทย์ในทันที เพราะอาจเป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหรือสาเหตุอื่นที่รุนแรงกว่าก็ได้ อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจร่วมกับการมีไข้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ และหากมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่เหล่านั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรงและไม่มีประวัติการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด

หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจแต่ไม่รุนแรงและไม่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด ถ้าเป็นไปได้ขอให้พักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะอาการจะหายขาดและปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยที่ดีทั้งเรื่อง ปิดปากจมูกเวลาไอ จามและการล้างมือบ่อย ๆ


ที่มา : Novel Coronavirus (COVID-19) advice for the public  https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 10:41:20 โดย Ppcynn
อ่าน 312 ตอบ 0 101.109.192.192