ลักษณะภูมิอากาศ


ปราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับสมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 39 - 41 องศาเซลเซียส และอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว