วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดปราจีนบุรี) International Anti-Corruption Day ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตของจังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานมีซุ้มจัดนิทรรศการ และร้านอาหาร OTOP มีประชาชนมาร่วมกัน 1000 คน
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
จัดทำโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-454443 มท.31727 อีเมล์ hrprachin@gmail.com
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561