ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


บัญชีโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สาย 304 - 3070 (ฝั่งขวา) ต.หนองโพรง/ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแก้มลิงคลองมะไฟ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดดินด้วยเครื่องจักรและอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและอื่นๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 บ้านบุสูง ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขาใหญ่ - ปางสีดา ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขาใหญ่ - ปางสีดา ต.โพธิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขาใหญ่ - ปางสีดา ต.โพธิงาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระประปาสาธารณประโยชน์ หมู่ 4 บ้านสัปโคน ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี