new ค้นหากฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ก.พ.และกรมบัญชีกลาง ได้ที่นี่ค่ะ

 
c5fpcr
4on329a
j7gc8o
1v97t0n
46sp065
32vnl6t
445ca4e08f48fdd90e8b319ce300b5b5
2t27hts
1dt7hco

ระเบียบ/หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2012 เวลา 15:24 น.
ระเบียบ/หนังสือเวียน
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ว.14 ลว.31 มี.ค.2553)
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว.21 ลว.16 มี.ค.2553)
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ว.4 ลว.21 ก.พ.2553)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างปรระจำ พ.ศ.2537
ที่ กค 0428 ว90 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428 ว38 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428 ว44 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค0428 ว22 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่ตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค0428 ว46 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ที่ กค2428 ว57 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
การแต่งตั้งลูกจ้างไปดำรงตำแหน่งใหม่
เกี่ยวกับเลืื่อนขั้นค่าจ้าง
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:12 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

585

>>สถิติผู้เยี่ยมชม <<

Good Performance tracking counter

 เริ่มนับ 25 เมษายน 2554


  หนังสือพิมพ์วันนี้  

20090109091809Matichon_Logo

20090202152106Khaosod_Logo

Dailynews_Logo

logo

84005

Agriculture template by kaspersky review
|