Select Language
   
   

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะผู้บริหารจังหวัด
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ.2561
ประเพณีและการละเล่น
บรรยายสรุป ปี 2560
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ที่อยู่ศูนย์ราชการในจังหวัด
FAQs
ติดต่อเว็บมาสเตอร์


ร่วมแสดงความคิดเห็น 4 คำถามจากนายกฯ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี

กลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ปี 60/61

คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี

วาระผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุม กรอ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

งานยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลโครงการตำบลละ 5 ล้านจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ


ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี


++++++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ
"ผู้ว่าพบประชาชน"

ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.
ทาง F.M.88.25 MHz
เว็บลิงค์อำเภอ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดปราจีนบุรีWeb Counterเริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
วนอุทยานเขาอีโต้
น้ำตกตะคร้อ
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกส้มป่อย
ล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ทัวร์สุขภาพอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
โบราณสถานสระมรกต
สวนนงนุช
ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น
ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------

จังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญชวนเที่ยวงาน
"ตลาดย้อนยุค ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี"
ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณถนนริมเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------

คุณธรรมหลัก 4 ประการ
คุณธรรมหลัก 4 ประการ

 


นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายทิวา วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

สมุดภาพ info graphics
สมุดภาพ Info Graphicsการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยสารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ

ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)

ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน)

สมุดโทรศัพท์มหาดไทย 2561

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

การประชุมกระทรวงมหาดไทย

cabnet

ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

Gov Channelมหาดไทยทีวี

ผังรายกาวิทยุมหาดไทยชวนรู้KM ปราจีนบุรี

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
................................


 
BRAND & MASCOT กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
 Brand & Mascot กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ


ตราสัญลักษณ์และการ์ตูนสัญลักษณ์

MASCOT ปราจีนบุรี
สินเชื่อ OTOP
สหกรณ์ มท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
คนไทยดอทคอม
สายด่วนรัฐบาล
ไทยตำบล
เน็คเทค
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่มาศูนย์ราชการ / แผนที่ในเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel