ปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 20 มกราคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ 100 วัน
วันที่ข่าว : 20/01/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 20 มกราคม 2560  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป  เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากเสร็จพิธีทางพุทธศาสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำทุกภาคส่วน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
     โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย ได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้ในหลักในการปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]