วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสง่างาม จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี / สนง.ปปช.จว.ปจ. /สนง.กกต.จว.ปจ./สนง.ปชส.จว.ปจ./กอ.รมน.จว.ปจ./องค์กรอิสระ/หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี(เจ้าภาพในวันนี้) ฯลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้น ณ วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 31/10/2559
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี / สนง.ปปช.จว.ปจ. /สนง.กกต.จว.ปจ./สนง.ปชส.จว.ปจ./กอ.รมน.จว.ปจ./องค์กรอิสระ/หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี(เจ้าภาพในวันนี้) ฯลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้น ณ วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]