การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562


การประชุมครั้งที่ 5/2562 (24 ธ.ค. 2562)

รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 4/2562 (23 ก.ย. 2562)

รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 3/2562 (3 ก.ย. 2562)
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 2/2562 (6 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุม
การประชุมครั้งที่ 1/2562 (28 พ.ค. 2562)
รายงานการประชุม