หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน
https://drive.google.com/file/d/1ch94rvSQPsTx7AGCTjKCU-ckULWxchLK/view?usp=sharing
เมื่อ 6 สิงหาคม 2561 15:34:44 โดย mod
อ่าน 52 ตอบ 0 180.180.1.173