หน้าแรก » ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง » องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)ฯ
https://drive.google.com/file/d/1LMyR-kcFn5Mj_Zsy0PstELIziQqt1clj/view?usp=sharing
เมื่อ 6 สิงหาคม 2561 15:25:37 โดย mod
อ่าน 44 ตอบ 0 180.180.1.173