หน้าแรก » ข่าวประกวดราคา » ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตฯ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตฯ
สหกรณ์จังหวัดประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
https://drive.google.com/file/d/0BwYXJccOA8usLUMyVHdvZllSVUk/view?usp=sharing

เมื่อ 3 เมษายน 2560 15:46:33 โดย mod
อ่าน 88 ตอบ 0 125.25.74.186