ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมคณะฯ ประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมคณะฯ ประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 12/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.30 น  นายสนิท  ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3  พร้อมคณะฯ  ประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

      ในการนี้ นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการตรวจราชการ ดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นในการตรวจ ดังนี้

     1. การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     2. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

     3. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     4. ความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

     5. การกำจัดผักตบชวา  

     6. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

     7. การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/2561 (รอบ2)

     8. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]