รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี) ณ ห้องประชุมบ้านศิลา รีสอร์ท ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 12/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี )  ณ  ห้องประชุมบ้านศิลา รีสอร์ท ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

     คณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี  จัดการประชุมเพื่อบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้พลังงานยั่งยืน สัมฤทธิผลตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนปฏิบัติงานด้านพลังงาน มีฐานข้อมูลพลังงานครบถ้วน สนองตอบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 

     ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด ปี 2562  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด ดังกล่าว


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]