ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรม ตลาดเจ้าพระยาฯ ตลาดย้อนยุค ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 10/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 17.00 น.  ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     ตลาดเจ้าพระยาฯ (ตลาดย้อนยุค) จัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีถึงบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

     โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดปราจีนบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ(ตลาดย้อนยุค) จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น. เป็นต้นไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]