ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/61 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 71 แห่ง ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 10/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/61 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 71 แห่ง  ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]