รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 10/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

     โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ แก่เกษตรกรและผู้ยากจน กู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนจำนวน 1 ราย ได้แก่ รายนางคำกอง สมศรี ราษฎรอำเภอศรีมหาโพธิ อยู่บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ 7  ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขอกู้เงินตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อนำเงินไปไถ่ถอนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 35353  เนื้อที่ 0 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา  ตามสัญญาขายฝาก ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีได้ทำการสอบสวนรายละเอียดมูลเหตุแห่งหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย พร้อมตรวจสอบหลักประกันเบื้องต้นแล้ว


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]