รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทำความสะอาด Big cleaning Day ศูนย์ราชการอำเภอศรีมโหสถ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทปูนปรับพื้นทางเดินเท้า (ฟุตบาท) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ พร้อมทำความสะอาด Big cleaning Day ศูนย์ราชการอำเภอศรีมโหสถ
วันที่ข่าว : 04/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทปูนปรับพื้นทางเดินเท้า (ฟุตบาท) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ พร้อมทำความสะอาด Big cleaning Day ศูนย์ราชการอำเภอศรีมโหสถ 

     โดยมีส่วนราชการสนับสนุนเครื่องมือจักรกล และกำลังแรงงานจิตอาสา ประกอบด้วย แขวงการทางปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     สำหรับการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

     เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในด้านพิธีการ และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยให้ส่วนราชการร่วมกับประชาชนและจิตอาสาทั่วประเทศ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เสมอมา 

     กิจกรรมโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสร้างความเจริญ ให้แก่บ้านเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง การทำความสะอาด Big cleaning ทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาดสวยงาม ประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์[ ปิดหน้าต่างนี้ ]