รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้อง convention Hall ชั้น 2 โรงแรมทราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตรนี้ จำนวน 123 คน ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 02/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 2 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7/2561  ณ ห้อง convention Hall ชั้น 2  โรงแรมทราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  มีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตรนี้ จำนวน 123 คน ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]