จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
วันที่ข่าว : 26/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 มิถุนายน 2561  ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 

     ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

     สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประชารัฐต้านยาเสพติดกระชับมิตร ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทองดีเด่นอันดับ 1 แก่คณะครูตามโครงการโรงเรียนปลอดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งอ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นกล่าวให้โอวาทฯ และร่วมนำกลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย[ ปิดหน้าต่างนี้ ]