รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯระดับประเทศ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯระดับประเทศ ณ ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 26/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 10.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]