รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดหนองจวง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 26/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561  ณ วัดหนองจวง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

     คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน และด้านอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดการบริการแก่เกษตรกร  ณ จุดเดียวกัน ในรูปแบบกิจกรรมเคลื่อนที่  

     การดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร และทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ จนได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้การบริการและแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]