รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 25/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 11.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

     พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถานการณ์และทิศทางในอนาคตทางด้านการเมืองไทย การศึกษาเปรียบเทียบระบอบการปกครองรูปแบบต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการการปกครองของไทย  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง และโรงเรียนศรีมหาโพธิ [ ปิดหน้าต่างนี้ ]