รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 25/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 10.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดปราจีนบุรี  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]