รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดศูนย์โรคหัวใจ และหอผู้ป่วยตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดศูนย์โรคหัวใจ และหอผู้ป่วยตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 25/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดศูนย์โรคหัวใจ และหอผู้ป่วยตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]