รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : นนี้ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม (Industrial tourism) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น.  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม (Industrial tourism)  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

     โดยที่ประชุมได้ประชุมวางแผนบูรณาการแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น

     สรุปแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

     1.จัดการศึกษาดูงานให้แก่นักท่องเที่ยว ตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการจัดการด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการมลพิษอย่างไร เพื่อการอยู่ร่วมกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในครัวเรือน อุปโภค บริโภค ในราคาย่อมเยา ราคาโรงงาน เป็นต้น

     2.จัดให้นักเรียน นักศึกษา เข้าดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการวางแผนการศึกษาสู่อนาคตในการประกอบวิชาชีพ

     3.ประสาน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยสมัครใจ และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

     4.คณะทำงานฯ  จะไปศึกษารูปแบบการดำเนินการ จากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อื่น ที่มีการจัดการที่ดี เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดจัดการในพื้นที่  ระหว่าง วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561[ ปิดหน้าต่างนี้ ]