รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

     ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระ  โดยที่ประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด

     ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ดังนี้
     
1.นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์
     
2.นายพิสูจน์ จันทพัฒน์
     
3.นายณรงค์ชัย จันดาวงษ์

     เมื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 คน ได้รับการสรรหาแล้ว จะดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ตามมาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ต่อไป[ ปิดหน้าต่างนี้ ]