รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

     ที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอาสาสมัครเกษตร ทั้ง 16 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำหนดให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เรียกโดยย่อ "อกม." โดยการคัดเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

     1.เป็นอาสาสมัครเกษตร
     2.มีอายุไม่เกิน 65 ปี  
     
3.ความรู้ ป.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
     
4.ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     
5.ผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง 

     ซึ่งมีหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ โดยไม่มีค่าตอบแทน และมีวาระในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งอีก


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]