รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 เพื่อหารือข้อราชการในการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนุบรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 20/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 20 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ต้อนรับนายคมสัน  จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9  เพื่อหารือข้อราชการในการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนุบรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]