รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 19/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

     การเตรียมความพร้อมในการติดตามงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานทรัพย์สินพระองค์ ซึ่งจะดำเนินการตรวจติดตามในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นี้  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 12  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน กำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยจักดำเนินกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมหลัก คือ การกำจัดวัชพืช บนแปลงและร่องแปลง ปลูกผัก ปลูกไม้ผล พืชหมุนเวียน บริเวณบ่อปลา สระน้ำ พื้นที่โดยรอบโรงเรือน โรงสีข้าว และพื้นที่ ถนนโดยรอบโครงการ ฯ และขอรับการสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม จาก ภาคเอกชน ในพื้นที่ฯ  ซึ่งในทางปฏิบัติได้จัดชุดผู้รับผิดชอบ และมอบภารกิจ จำนวน 6 ชุด จำนวนประมาณ 500 คน  สำหรับรายละเอียด แผนการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ จะรับนโยบายและการปฏิบัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]