ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 39
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี (นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี) พร้อมด้วย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี (อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี ) ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 39 และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26 (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมีนางวันดี กุนชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 (อาคาร 2) โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว : 18/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี (นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี)  พร้อมด้วย นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี (อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี )  ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 39  และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 26 (พ.ศ. 2561 - 2564)  โดยมีนางวันดี กุนชรยาคง  จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 (อาคาร 2)  โรงแรมปริ้นซ์พาเลส  มหานาค  กรุงเทพมหานคร


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]