รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 18/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
     
ซึ่งที่ประชุมกำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ วัดหนองจวง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
     
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดังนี้
ื     
1.คลินิกพืช  
     2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
     
3.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
     
4.คลินิกดิน  
     
5.คลินิกข้าว
     
6.คลินิกประมง
     
7.คลินิกปศุสัตว์
     
8.คลินิกชลประทาน
     
9.คลินิกสหกรณ์  
     
10.คลินิกบัญชี
     
11.คลินิกเกษตรและสหกรณ์
     
12.คลินิกกฎหมาย  
     
13.คลินิกสภาเกษตร  
     
14.คลินิกอารักขาพืช[ ปิดหน้าต่างนี้ ]