รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ปจ 8-5/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งที่ประชุม มีมติรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
วันที่ข่าว : 18/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ปจ 8-5/2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งที่ประชุม มีมติรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]