รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 18/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร A  โรงแรมวังสำราญ รีสอร์ท  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

     โดยมีวัตถุประสงค์
     
1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
     
2. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว
     
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว ให้มีกี่ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการบริหารชุมชนได้อย่างเหมาะสม
     
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]