รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ฮอลล์ 9 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประมาณ 12,000 คน ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สถานที่ดังกล่าว
วันที่ข่าว : 13/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

      วันนี้ 13 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  ณ ฮอลล์ 9 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประมาณ 12,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในทุกจังหวัด อำเภอ และตำบล และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้แทนของสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สถานที่ดังกล่าว ข้างต้น


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]