ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 มิถุนายน 2561 ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ ประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ข่าว : 12/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 มิถุนายน 2561  ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ ประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  โดยมีนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายชวนินร์  วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     ตลาดเจ้าพระยาฯ(ตลาดย้อนยุค) จัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีถึงบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

     โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดจ่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดปราจีนบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการเดินขบวนพาเหรดของพี่น้องชาวอำเภอประจันตคาม ซึ่งกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ (ตลาดย้อนยุค) จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น.เป็นต้นไป[ ปิดหน้าต่างนี้ ]