ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไขลานข้าราชการ มอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด มุ่งให้ประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : นนี้ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาประชุม เพื่อติดตามสอบถทมและรับทราบสภาพปัญหา ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จะต้องไม่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเด็ดขาด และได้มอบหมายสำนักพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน หากพบปัญหาให้รายงานโดยทันที สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการถวาย เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะใส่เสื้อสีเหลืองถวายความจงรักภัคดีในโอกาสดังกล่าวด้วย
วันที่ข่าว : 12/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 401 (สระมรกต)  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาประชุม เพื่อติดตามสอบถทมและรับทราบสภาพปัญหา ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จะต้องไม่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเด็ดขาด และได้มอบหมายสำนักพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน หากพบปัญหาให้รายงานโดยทันที  สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการถวาย เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะใส่เสื้อสีเหลืองถวายความจงรักภัคดีในโอกาสดังกล่าวด้วย

      ผู้ว่าราชการจังหวัดราจีนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติม เป็นห่วงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชน ในเรื่องของขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีปริมาณขยะสูงถึง 60 ตัน/วัน  ซึ่งจะต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้าใน 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เริ่มจากการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน โดยมอบให้เทศบาลและท้องถิ่นไปหารือดำเนินการหามาตรการรองรับ เช่น การจัดสร้างโรงกำจัดขยะ ทั้งนี้ต้องไปศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชน ใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์ทุกครั้ง ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีที่ใช้ยวดยานพาหนะยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งจะต้องช่วยกันรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กันไป[ ปิดหน้าต่างนี้ ]