จังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนื้ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3/2561 โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ถ้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 07/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนื้ 7 มิถุนายน 2561  ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 3/2561  โดยมีนางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายสาธิต  อ่อนน้อม ถ้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมการประชุม

     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวังในพฤติกรรมทั้งในหน้าที่และส่วนตัว ไม่ไปเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ การเล่นพนันฟุตบอล สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย อีกด้วย

 


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]