รองผู้ว่าราชการปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าขอภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในวันรุ่นจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 04/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุม 401 (สระมรกต)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการปราจีนบุรี  เป็นประธานประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าขอภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในวันรุ่นจังหวัดปราจีนบุรี

     สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 พบการคลอดมีชีพในหญิงวัย 15 - 19 ปี  จำนวน 25,732 คน มีอัตราการคลอดมีชีพเท่ากับ 12.97 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี พบการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด 275 คน อัตราการคลอดมีชีพเท่ากับ 19.86 ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี พันคน

     รองผู้ว่าราชการปราจีนบุรีกล่าวว่า ดูจากสถิติในระดับประเทศและระดับจังหวัดแล้วน่าเป็นห่วงสังคมไทยในอนาคต เรื่องเหล่านี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับเด็กอย่าปล่อยให้เป็นภาระของครู ซึ่งต้องร่วมกันเฝ้าระวังและศึกษาหาเหตุของปัญหานำมาแก้ไขร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการพัฒนากลวิธีให้ทันยุคทันสมัยของวัยรุ่น หากทุกฝ่ายช่วยกันอย่างจริงจังปัญหาในวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็จะลดลงตามลำดับ 

     อนุกรรมการฯถือเป็นคณะทำงานที่จะมาร่วมกันนำเอาปัญหาและวิธีป้องกันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ พัฒนาและจัดระบบศูนย์ YFS 7 CUP ขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ตั้งศูนย์ DIC ให้คำปรึกษาชุมชน โรงเรียน และโรงงาน ประเมินมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บริการที่เป็นมิตรและอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 7 อำเภอ 7 แห่ง เสริมสร้างกลไกปรับเปลี่ยนและพฤติกรรมเยาวชน การสื่อสารเรื่องเพศคุยได้  และพัฒนาขยายพื้นที่เด็ก  "เยาวชนกล้าดี"ป้องกันการตั้งครรภ์ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ในทุกอำเภอ ต่อไป[ ปิดหน้าต่างนี้ ]